459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Edwardsův syndrom

Popis Edwardsova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Při početí získává plod genetickou informaci od obou rodičů, kde vajíčko má 23 chromozomů a spermie také 23 chromozomů. 22 chromozomů nese informaci pro buňky celého těla, jeden poslední chromozom nese geny pro pohlaví X nebo Y. Splynutím pohlavních buněk rodičů vzniká první buňka nenarozeného dítěte s 22 páry chromozomů a kombinací XX pro děvče nebo XY pro chlapce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Edwardsův syndrom je trisomií 18. chromozomu. To znamená, že 18 chromozom v buňkách plodu je třikrát místo dvakrát. Tato genetická informace, která je navíc, brání buňkám plodu, případně narozeného dítěte, v dělení a správném růstu.

Příčiny

  • nejsou přesně známy
  • genetická porucha
  • rizikovým faktorem je vyšší věk matky

Příznaky

Genetická porucha plodu se nedá úplně přesně stanovit z testů v těhotenství. Více než polovina plodů zemře díky nesprávnému vývoji ještě před narozením. Pokud se dítě s Edwardsovým syndromem narodí, má nízkou porodní váhu a vývojové vady hlavy a rukou. Typická je abnormálně tvarovaná hlava s malou čelistí, malými ústy, defekty nosu a uší. Dlaně dítěte bývají sevřeny v pěst s překrývajícími se prsty a různými anomáliemi palců. Dítě celkově neprospívá nejen díky častým srdečním vadám.

Komplikace

  • vývojové vady hlavy, obličeje, rukou
  • vývojové vady srdce, dýchacího ústrojí
  • potrat

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba neexistuje. Při zjištění vady v těhotenství je doporučeno jeho ukončení. Pokud se dítě narodí, málokdy přežívá první rok života. Korekce vývojových vad je většinou nemožná.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)